|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/03/30FörsvarareBosman-
11/03/30MittfältareBosman-
11/01/04MålvaktBosman-
11/03/15AnfallareBosman-
11/01/01FörsvarareBosman-
12/07/27AnfallareLån-
11/08/30FörsvarareLån-
12/01/10AnfallareBosman-
14/01/05FörsvarareBosman-
14/08/19FörsvarareBosman-
10/06/25FörsvarareHelägarskap-
10/08/17AnfallareDelägarskap-
11/01/18FörsvarareÖvergång-
10/02/01AnfallareÖvergång-
11/02/01FörsvarareBosman-
11/01/28MittfältareLån-
14/07/01MålvaktÖvergång-
10/05/31FörsvarareLån avslutat-
11/01/08AnfallareLån-
11/01/28AnfallareÖvergång-
14/09/01FörsvarareLån-
14/09/01FörsvarareÖvergång-
14/09/01AnfallareÖvergång-
14/09/01FörsvarareÖvergång-
11/03/25AnfallareLån avslutat-
13/03/01FörsvarareBosman-
13/08/01FörsvarareLån-
14/01/13FörsvarareBosman-
12/02/18AnfallareBosman-
11/03/01MittfältareBosman-
12/02/01FörsvarareBosman-
13/03/17FörsvarareBosman-
13/02/04FörsvarareBosman-
13/01/19FörsvarareBosman-
13/01/19MittfältareÖvergång-
13/08/07AnfallareLån-
13/11/12AnfallareBosman-
13/12/22FörsvarareBosman-
14/05/15AnfallareÖvergång-
13/02/09MittfältareLån-
13/06/12MittfältareBosman-
11/01/20MittfältareBosman-
11/01/27FörsvarareÖvergång-
11/01/01FörsvarareLån-
13/01/31MålvaktLån-
13/10/30MittfältareBosman-
10/03/11AnfallareBosman-
11/03/15MålvaktLån-
11/10/19MålvaktÖvergång-
12/08/27MålvaktLån-