|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
13/07/05MittfältareLån-
00/07/01MittfältareÖvergång-
11/03/25AnfallareBosman-
13/01/03AnfallareÖvergång130 000 000 kr
11/02/28MittfältareBosman-
14/08/11FörsvarareÖvergång-
11/08/27MittfältareLån-
14/01/01AnfallareLån-
13/08/30MittfältareLån-
14/06/26AnfallareLån-
14/09/01AnfallareLån-
14/09/01AnfallareLån-
12/08/10MittfältareBosman-
13/08/20FörsvarareLån-
12/07/31FörsvarareÖvergång-
11/07/19MittfältareLån-
13/06/14MittfältareBosman-
10/02/09FörsvarareLån-
12/07/05MittfältareLån-
12/07/21MittfältareÖvergång-
12/12/18FörsvarareBosman-
12/12/21FörsvarareBosman-
14/01/20FörsvarareLån-
14/01/30AnfallareLån-
10/07/12AnfallareLån-
13/12/16AnfallareÖvergång-
14/03/30FörsvarareLån-
14/08/07AnfallareLån-
10/01/28AnfallareLån-
13/02/01AnfallareLån-
14/01/07AnfallareBosman-
14/01/08MittfältareLån-
12/02/01MittfältareLån-
14/07/15MittfältareBosman-
10/07/30FörsvarareÖvergång-
11/03/31FörsvarareBosman-
11/03/31AnfallareBosman-
11/03/31MittfältareBosman-
11/01/25FörsvarareBosman-
12/01/30MittfältareBosman-
12/12/17MittfältareLån-
13/01/17FörsvarareBosman-
14/01/13FörsvarareÖvergång-
14/08/11FörsvarareLån-
11/03/04FörsvarareBosman-
12/02/21MålvaktBosman-
12/01/10MålvaktBosman-
11/12/25MittfältareBosman-
11/12/31AnfallareBosman-
12/02/10AnfallareLån-