|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/07/25AnfallareÖvergång-
11/07/25FörsvarareÖvergång-
11/07/25AnfallareÖvergång-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/07/25AnfallareBosman-
11/07/26AnfallareÖvergång-
11/07/01MittfältareÖvergång-
11/07/26AnfallareBosman-
11/07/26AnfallareBosman-
11/07/27MittfältareBosman-
11/07/28AnfallareBosman-
11/07/28MittfältareBosman-
11/07/28MittfältareÖvergång-
11/07/28AnfallareÖvergång-
11/07/27AnfallareLån-
11/07/28AnfallareLån-
11/07/28MittfältareLån-
11/07/28MittfältareBosman-
11/07/28AnfallareÖvergång-
11/07/28AnfallareÖvergång-
11/07/28MittfältareÖvergång64 000 000 kr
11/07/29MittfältareÖvergång-
11/07/29AnfallareLån-
11/07/29MålvaktÖvergång-
11/07/29FörsvarareÖvergång-
11/07/29AnfallareLån-
11/07/29MittfältareÖvergång-
11/07/30MittfältareBosman-
11/07/31AnfallareBosman-
11/07/31MittfältareLån-
11/07/31AnfallareLån-
11/07/31MittfältareLån-
11/08/01MittfältareLån avslutat-
11/08/01AnfallareÖvergång-
11/08/01AnfallareÖvergång135 000 000 kr
11/08/01MittfältareBosman-
11/08/01MålvaktÖvergång57 000 000 kr
11/08/01MittfältareBosman-
11/07/31AnfallareBosman-
11/08/02FörsvarareLån-
11/08/02FörsvarareLån-
11/08/03AnfallareBosman-
11/08/02MittfältareLån avslutat-
11/08/03MittfältareÖvergång-
11/08/03AnfallareÖvergång-
11/08/03AnfallareÖvergång-
11/08/03AnfallareBosman-
11/08/03FörsvarareLån-
11/08/04MittfältareÖvergång-
11/06/23AnfallareÖvergång-