|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
14/08/05FörsvarareÖvergång23 000 000 kr
10/07/21MålvaktLån-
13/11/28AnfallareLån-
10/10/27FörsvarareBosman-
10/10/27MittfältareBosman-
10/01/15AnfallareÖvergång-
10/03/31FörsvarareBosman-
10/06/13FörsvarareÖvergång-
10/07/09FörsvarareLån-
10/08/28MittfältareBosman-
10/09/13FörsvarareÖvergång-
10/10/27AnfallareÖvergång-
10/12/28AnfallareBosman-
10/12/21AnfallareÖvergång-
11/01/05FörsvarareÖvergång-
07/06/30MålvaktLån avslutat-
08/06/30MålvaktLån avslutat-
10/02/04FörsvarareÖvergång-
10/03/11AnfallareBosman-
11/03/15MålvaktLån-
11/10/19MålvaktÖvergång-
12/08/27MålvaktLån-
14/12/08MittfältareBosman-
13/01/31MålvaktLån-
13/10/30MittfältareBosman-
11/01/27FörsvarareÖvergång-
11/01/01FörsvarareLån-
11/01/20MittfältareBosman-
13/02/09MittfältareLån-
13/06/12MittfältareBosman-
14/05/15AnfallareÖvergång-
12/02/18AnfallareBosman-
11/03/01MittfältareBosman-
12/02/01FörsvarareBosman-
13/03/17FörsvarareBosman-
13/02/04FörsvarareBosman-
13/01/19FörsvarareBosman-
13/01/19MittfältareÖvergång-
13/08/07AnfallareLån-
13/11/12AnfallareBosman-
13/12/22FörsvarareBosman-
13/08/01FörsvarareLån-
14/01/13FörsvarareBosman-
13/03/01FörsvarareBosman-
11/03/25AnfallareLån avslutat-
10/05/31FörsvarareLån avslutat-
11/01/08AnfallareLån-
11/01/28AnfallareÖvergång-
14/09/01FörsvarareLån-
14/09/01FörsvarareÖvergång-