|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
14/06/18AnfallareBosman-
14/06/19AnfallareBosman-
14/12/31AnfallareBosman-
15/03/15AnfallareBosman-
16/01/20AnfallareBosman-
16/12/20AnfallareBosman-
19/12/01AnfallareBosman-
13/11/23AnfallareBosman-
14/07/14AnfallareLån-
14/12/04AnfallareBosman-
14/12/15AnfallareBosman-
16/01/03AnfallareBosman-
16/02/16AnfallareBosman-
16/12/18AnfallareBosman-
11/01/31AnfallareLån-
11/08/31AnfallareLån-
12/07/31AnfallareÖvergång-
14/07/27AnfallareLån-
14/11/13AnfallareÖvergång-
15/11/06AnfallareBosman-
16/01/25AnfallareBosman-
17/02/23AnfallareBosman-
17/03/28AnfallareBosman-
17/07/17AnfallareBosman-
17/07/21AnfallareBosman-
18/12/01AnfallareBosman-
19/03/20AnfallareBosman-
19/12/01AnfallareBosman-
14/01/21AnfallareÖvergång-
15/08/28AnfallareLån-
16/05/17AnfallareLån avslutat-
16/08/04AnfallareÖvergång-
18/08/30AnfallareÖvergång-
20/06/04AnfallareBosman-
20/06/08AnfallareBosman-
11/02/04AnfallareÖvergång-
17/11/02AnfallareBosman-
18/01/09AnfallareBosman-
18/11/11AnfallareBosman-
10/01/31AnfallareBosman-
10/03/11AnfallareBosman-
10/11/26AnfallareBosman-
11/02/01AnfallareBosman-
11/07/17AnfallareBosman-
12/03/31AnfallareÖvergång-
13/01/03AnfallareBosman-
13/02/26AnfallareBosman-
13/08/07AnfallareBosman-
13/08/09AnfallareBosman-
17/01/12AnfallareBosman-