|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
16/12/19MittfältareBosman-
20/02/04MittfältareLån-
20/12/01MittfältareLån avslutat-
20/12/19MittfältareBosman-
18/12/11MittfältareBosman-
20/01/10MittfältareÖvergång-
21/03/21MittfältareÖvergång-
18/01/19MittfältareBosman-
11/12/23FörsvarareBosman-
15/12/02FörsvarareBosman-
20/12/02FörsvarareBosman-
21/08/02FörsvarareBosman-
13/01/07MittfältareBosman-
16/01/03MittfältareBosman-
16/03/21MittfältareBosman-
17/02/12MittfältareBosman-
18/01/12MittfältareBosman-
19/07/01MittfältareÖvergång-
11/03/31FörsvarareLån-
11/05/31FörsvarareLån avslutat-
11/12/31FörsvarareBosman-
12/08/30FörsvarareÖvergång-
12/11/09FörsvarareBosman-
13/03/17FörsvarareBosman-
15/12/16FörsvarareBosman-
19/01/01MittfältareBosman-
11/01/20MittfältareBosman-
15/11/03MittfältareBosman-
18/04/05MittfältareLån-
18/11/12MittfältareLån avslutat-
18/12/11MittfältareBosman-
20/12/07MittfältareBosman-
18/08/17MittfältareUppflyttning-
18/03/01MittfältareLån-
19/11/01MittfältareLån avslutat-
20/01/10MittfältareBosman-
14/12/31MittfältareBosman-
18/12/07MittfältareBosman-
19/12/01MittfältareBosman-
20/12/16FörsvarareBosman-
21/03/01FörsvarareBosman-
19/04/03MittfältareLån-
19/11/04MittfältareLån avslutat-
19/12/18MittfältareÖvergång-
17/01/01MittfältareUppflyttning-
11/12/27FörsvarareBosman-
13/03/26FörsvarareBosman-
16/10/26FörsvarareBosman-
17/08/17FörsvarareBosman-
13/12/09FörsvarareBosman-