|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
10/08/19FörsvarareBosman-
10/08/19MittfältareLån-
10/08/19AnfallareÖvergång-
10/08/19AnfallareLån-
10/08/19FörsvarareBosman-
10/08/19MittfältareLån-
10/08/20MittfältareÖvergång-
10/08/21MittfältareÖvergång140 000 000 kr
10/08/22MittfältareLån-
10/08/22AnfallareLån-
10/08/22AnfallareLån-
10/08/22FörsvarareLån-
10/08/22FörsvarareBosman-
10/08/23MålvaktÖvergång-
10/08/23AnfallareBosman-
10/08/24FörsvarareÖvergång45 000 000 kr
10/08/24MittfältareLån-
10/08/25FörsvarareÖvergång-
10/08/25MittfältareLån-
10/08/25FörsvarareLån-
10/08/25AnfallareLån-
10/08/26FörsvarareLån-
10/08/26AnfallareÖvergång-
10/08/26FörsvarareÖvergång-
10/08/27MittfältareÖvergång146 000 000 kr
10/08/27AnfallareLån-
10/08/27MittfältareLån-
10/08/27AnfallareLån-
10/08/27FörsvarareBosman-
10/08/27FörsvarareLån-
10/08/28AnfallareBosman-
10/08/28FörsvarareÖvergång75 000 000 kr
10/08/28MittfältareBosman-
10/08/28AnfallareLån-
10/08/28MittfältareÖvergång131 000 000 kr
10/08/28AnfallareBosman-
10/08/28MittfältareLån-
10/08/29MittfältareLån-
10/08/30MittfältareÖvergång-
10/08/30AnfallareÖvergång3 000 000 kr
10/08/30FörsvarareLån-
10/08/30FörsvarareLån-
10/08/30AnfallareÖvergång-
10/08/30AnfallareBosman-
10/08/30MittfältareÖvergång-
10/08/30MittfältareLån-
10/08/30MittfältareBosman-
10/08/31MittfältareÖvergång-
10/08/31FörsvarareBosman-
10/08/31MittfältareÖvergång-