|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
20/02/28MittfältareBosman-
20/02/28FörsvarareBosman-
20/02/28FörsvarareÖvergång-
20/02/28MittfältareÖvergång-
20/02/28AnfallareLån-
20/02/28AnfallareLån-
20/02/27FörsvarareBosman-
20/02/27AnfallareBosman-
20/02/27MålvaktLån-
20/02/27MålvaktBosman-
20/02/27FörsvarareBosman-
20/02/27AnfallareLån-
20/02/26AnfallareÖvergång-
20/02/26AnfallareBosman-
20/02/26FörsvarareBosman-
20/02/26FörsvarareBosman-
20/02/26MittfältareBosman-
20/02/25MittfältareUppflyttning-
20/02/25FörsvarareBosman-
20/02/25MittfältareBosman-
20/02/25MittfältareBosman-
20/02/24MittfältareBosman-
20/02/24MittfältareBosman-
20/02/24MittfältareBosman-
20/02/24AnfallareBosman-
20/02/23FörsvarareBosman-
20/02/23MittfältareÖvergång410 000 000 kr
20/02/22MittfältareÖvergång-
20/02/22MålvaktUppflyttning-
20/02/22MittfältareBosman-
20/02/22MålvaktBosman-
20/02/21AnfallareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21FörsvarareBosman-
20/02/21FörsvarareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21FörsvarareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21FörsvarareBosman-
20/02/21FörsvarareUppflyttning-
20/02/21FörsvarareUppflyttning-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21MittfältareLån-
20/02/21AnfallareLån-
20/02/21MittfältareLån-
20/02/20AnfallareBosman-
20/02/20MittfältareBosman-
20/02/20FörsvarareÖvergång-
20/02/20MittfältareBosman-