|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/12/14FörsvarareBosman-
11/08/16AnfallareLån-
12/02/01AnfallareBosman-
12/08/28FörsvarareBosman-
12/12/23FörsvarareBosman-
12/02/01MittfältareBosman-
10/11/30AnfallareLån avslutat-
15/12/21AnfallareBosman-
11/03/17MittfältareLån-
10/03/30MittfältareÖvergång-
11/01/04MittfältareLån-
11/07/01MålvaktLån-
14/07/16AnfallareLån-
10/08/30AnfallareÖvergång3 000 000 kr
11/07/21MittfältareLån-
11/08/31FörsvarareLån-
11/07/31MålvaktLån-
13/08/29MittfältareLån-
13/09/02MittfältareDelägarskap-
14/01/29AnfallareÖvergång40 000 000 kr
14/01/30MittfältareÖvergång-
14/01/30AnfallareÖvergång-
14/01/31FörsvarareLån-
14/07/03FörsvarareÖvergång41 000 000 kr
14/07/22FörsvarareÖvergång-
14/07/01FörsvarareÖvergång-
13/07/09AnfallareDelägarskap22 000 000 kr
06/08/01MålvaktLån-
14/09/01MålvaktÖvergång-
11/12/10FörsvarareBosman-
11/01/11FörsvarareBosman-
11/02/25AnfallareBosman-
11/01/30MittfältareBosman-
11/08/15MittfältareBosman-
12/03/02MittfältareLån-
12/12/11MålvaktBosman-
11/02/15MålvaktBosman-
11/05/20FörsvarareLån-
14/03/08FörsvarareBosman-
14/03/08MittfältareBosman-
10/06/10AnfallareÖvergång100 000 000 kr
10/08/31FörsvarareLån-
11/01/03FörsvarareÖvergång-
10/05/13MittfältareÖvergång-
10/05/17FörsvarareBosman-
10/05/20MittfältareBosman-
10/07/15AnfallareÖvergång38 000 000 kr
11/01/25AnfallareÖvergång11 000 000 kr
11/01/01AnfallareLån avslutat-
14/01/02AnfallareLån-