|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
19/01/01MittfältareBosman-
19/10/31MittfältareÖvergång-
19/12/01MittfältareBosman-
18/12/20MittfältareBosman-
19/12/01MittfältareBosman-
20/01/08MittfältareBosman-
19/12/01MittfältareBosman-
18/12/13MittfältareBosman-
19/01/01MittfältareBosman-
19/11/04MittfältareÖvergång-
19/01/01MittfältareBosman-
19/10/25MittfältareUppflyttning-
20/01/08MittfältareLån-
20/01/09MittfältareUppflyttning-
20/01/09MittfältareUppflyttning-
20/01/10MittfältareUppflyttning-
20/01/11MittfältareBosman-
20/01/15MittfältareLån-
20/01/13MittfältareBosman-
20/01/14MittfältareUppflyttning-
20/01/31MittfältareÖvergång72 000 000 kr
20/01/31MittfältareLån-
20/01/05MittfältareBosman-
20/01/23MittfältareÖvergång-
20/01/27MittfältareUppflyttning-
20/02/07MittfältareUppflyttning-
20/01/27MittfältareBosman-
20/01/30MittfältareÖvergång41 000 000 kr
20/01/28MittfältareBosman-
20/01/30MittfältareÖvergång-
20/01/31MittfältareLån-
20/01/31MittfältareÖvergång-
20/01/31MittfältareBosman-
20/02/25MittfältareBosman-
20/02/03MittfältareUppflyttning-
20/02/04MittfältareBosman-
20/01/06MittfältareBosman-
20/01/06MittfältareUppflyttning-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/22MittfältareBosman-
20/01/01MittfältareUppflyttning-
20/02/07MittfältareBosman-
20/02/08MittfältareUppflyttning-
20/02/12MittfältareBosman-
20/01/01MittfältareBosman-
20/01/01MittfältareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/02/21MittfältareBosman-
20/01/29MittfältareUppflyttning-