|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
10/01/12FörsvarareÖvergång-
10/01/12FörsvarareLån-
10/01/12AnfallareLån-
10/01/12FörsvarareÖvergång25 500 000 kr
10/01/13FörsvarareBosman-
10/01/13AnfallareÖvergång-
10/01/13MittfältareBosman-
10/01/13AnfallareÖvergång-
10/01/14MittfältareBosman-
10/01/14MittfältareÖvergång-
10/01/15FörsvarareBosman-
10/01/15FörsvarareBosman-
10/01/15AnfallareÖvergång-
10/01/15AnfallareBosman-
10/01/15AnfallareÖvergång-
10/01/15MålvaktBosman-
10/01/15MittfältareÖvergång-
10/01/15AnfallareBosman-
10/01/15MittfältareBosman-
10/01/16FörsvarareÖvergång-
10/01/16FörsvarareBosman-
10/01/16AnfallareLån-
10/01/17MittfältareBosman-
10/01/17AnfallareBosman-
10/01/17MittfältareBosman-
10/01/18MittfältareBosman-
10/01/18AnfallareLån-
10/01/18MittfältareÖvergång-
10/01/19AnfallareBosman-
10/01/20MittfältareLån-
10/01/20AnfallareLån-
10/01/20AnfallareBosman-
10/01/20AnfallareBosman-
10/01/20MittfältareBosman-
10/01/20FörsvarareBosman-
10/01/20MittfältareBosman-
10/01/20MålvaktBosman-
10/01/22MittfältareÖvergång-
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/22MittfältareBosman-
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/22AnfallareBosman-
10/01/22MittfältareÖvergång102 000 000 kr
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/23MittfältareBosman-
10/01/23AnfallareBosman-
10/01/25FörsvarareBosman-
10/01/25FörsvarareBosman-
10/01/25AnfallareBosman-
10/01/25FörsvarareLån-