|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/08/08AnfallareBosman-
11/08/17MittfältareLån-
11/08/18MittfältareDelägarskap-
11/08/18MittfältareLån-
11/08/19AnfallareBosman-
11/08/31FörsvarareÖvergång-
11/08/19MålvaktLån-
11/06/30MålvaktBosman-
11/07/20AnfallareBosman-
11/08/12MittfältareBosman-
11/08/20MittfältareDelägarskap-
11/08/15MittfältareBosman-
11/08/01AnfallareBosman-
11/08/22MittfältareLån-
11/08/22FörsvarareBosman-
11/08/23AnfallareBosman-
11/08/23MittfältareLån-
11/08/24FörsvarareÖvergång-
11/08/24FörsvarareÖvergång-
11/08/24AnfallareLån-
11/08/24AnfallareLån-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/06/30MittfältareLån avslutat-
11/08/23AnfallareÖvergång-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/08/24AnfallareÖvergång256 000 000 kr
11/08/24FörsvarareBosman-
11/08/24MittfältareLån-
11/08/24FörsvarareLån-
11/08/25AnfallareÖvergång-
11/08/25AnfallareLån-
11/08/26FörsvarareLån avslutat-
11/08/25MittfältareLån-
11/08/26MittfältareLån-
11/08/25MittfältareÖvergång-
11/08/26FörsvarareÖvergång-
11/05/28FörsvarareLån-
11/08/26MittfältareLån-
11/08/26FörsvarareBosman-
11/08/26AnfallareLån-
11/08/26MittfältareÖvergång-
11/08/27FörsvarareÖvergång-
11/08/27MittfältareBosman-
11/08/27MittfältareBosman-
11/08/27MittfältareLån-
11/07/30AnfallareBosman-
11/08/11FörsvarareBosman-
11/08/20MittfältareLån-
11/08/20MålvaktLån-