|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
12/01/05MittfältareÖvergång-
12/01/05AnfallareBosman-
12/01/06AnfallareLån-
12/01/06MittfältareBosman-
12/01/06FörsvarareBosman-
12/01/06FörsvarareLån avslutat-
12/01/07MittfältareBosman-
12/01/07FörsvarareBosman-
12/01/07MålvaktBosman-
11/11/20AnfallareBosman-
11/11/24MålvaktBosman-
11/06/21FörsvarareLån avslutat-
11/06/21AnfallareLån avslutat-
12/01/08MittfältareBosman-
12/01/09MålvaktBosman-
12/01/09AnfallareÖvergång-
12/01/09FörsvarareBosman-
12/01/08AnfallareBosman-
11/12/01FörsvarareBosman-
12/01/09MittfältareBosman-
12/01/09FörsvarareBosman-
12/01/09MittfältareBosman-
12/01/09MittfältareBosman-
12/01/07AnfallareBosman-
12/01/07MittfältareBosman-
12/01/09MittfältareÖvergång-
11/12/01AnfallareBosman-
12/01/02MittfältareBosman-
12/01/09FörsvarareBosman-
12/01/10FörsvarareBosman-
11/12/31MålvaktBosman-
11/12/31MittfältareBosman-
11/12/31AnfallareBosman-
11/12/31MittfältareBosman-
12/01/10FörsvarareÖvergång-
11/11/30FörsvarareBosman-
11/11/10MålvaktBosman-
12/01/10MittfältareBosman-
12/01/10FörsvarareBosman-
12/01/11MålvaktBosman-
12/01/11MålvaktBosman-
12/01/11MittfältareÖvergång-
12/01/11AnfallareÖvergång7 000 000 kr
12/01/11MittfältareÖvergång-
12/01/11MittfältareBosman-
12/01/12AnfallareLån-
12/01/12FörsvarareLån-
11/12/31MålvaktBosman-
12/01/12FörsvarareÖvergång-
12/01/12FörsvarareBosman-