|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/07/13MittfältareLån-
11/07/01MålvaktBosman-
11/07/01MålvaktBosman-
11/08/30AnfallareBosman-
11/08/31FörsvarareÖvergång-
11/09/15AnfallareBosman-
11/09/16FörsvarareBosman-
11/08/31MålvaktLån-
11/09/20MittfältareLån-
11/09/20AnfallareLån-
11/08/29MålvaktBosman-
11/08/31FörsvarareBosman-
11/08/31FörsvarareBosman-
10/08/10FörsvarareLån-
11/09/30MålvaktLån-
11/10/01MålvaktBosman-
11/07/31FörsvarareLån avslutat-
11/07/30FörsvarareBosman-
11/08/24FörsvarareBosman-
11/06/30MittfältareHelägarskap-
11/07/01FörsvarareLån avslutat-
11/07/19MålvaktBosman-
11/07/22MittfältareDelägarskap-
11/07/21MittfältareÖvergång-
11/10/03MittfältareBosman-
11/10/05AnfallareÖvergång-
11/10/06MålvaktBosman-
11/10/06MålvaktLån-
11/10/07MittfältareBosman-
11/08/01AnfallareBosman-
11/05/22MålvaktBosman-
11/07/20MittfältareÖvergång-
11/06/30FörsvarareBosman-
11/07/22FörsvarareÖvergång-
11/07/29MittfältareLån-
11/08/08AnfallareÖvergång-
11/07/24MålvaktBosman-
10/07/01MittfältareÖvergång-
11/08/31MittfältareLån-
11/03/04AnfallareÖvergång-
11/08/01FörsvarareÖvergång-
11/08/14AnfallareÖvergång-
11/08/31FörsvarareLån-
11/08/31MålvaktLån avslutat-
11/10/13AnfallareBosman-
11/10/14MittfältareBosman-
11/10/14MittfältareBosman-
11/10/18MittfältareBosman-
11/10/21MålvaktBosman-
11/10/21MittfältareBosman-