|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/08/04FörsvarareBosman-
11/08/04MittfältareLån-
11/08/04MålvaktBosman-
11/08/06MittfältareÖvergång387 000 000 kr
11/08/06FörsvarareÖvergång-
11/08/06AnfallareLån-
11/08/07FörsvarareLån-
11/08/08MittfältareÖvergång-
11/08/08MålvaktLån-
11/08/08AnfallareÖvergång-
11/08/08MålvaktÖvergång-
11/08/08MittfältareLån-
11/08/08AnfallareLån-
11/08/09MittfältareÖvergång-
11/06/23MittfältareLån avslutat-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/08/12AnfallareÖvergång-
11/07/31MålvaktBosman-
11/07/04MittfältareBosman-
11/07/04MittfältareBosman-
11/07/04FörsvarareBosman-
11/08/10MittfältareÖvergång-
11/08/11MittfältareLån-
11/08/11MålvaktBosman-
11/08/12FörsvarareÖvergång-
11/08/12MittfältareÖvergång-
11/08/12AnfallareBosman-
11/08/12AnfallareBosman-
11/08/08FörsvarareBosman-
11/08/11MittfältareBosman-
11/08/13FörsvarareÖvergång-
11/08/14FörsvarareÖvergång-
11/08/15MittfältareÖvergång-
11/08/15MittfältareLån-
11/07/27AnfallareÖvergång-
11/08/15AnfallareÖvergång-
11/08/15AnfallareÖvergång-
11/08/16FörsvarareÖvergång-
11/08/16MittfältareÖvergång32 000 000 kr
11/08/16AnfallareÖvergång14 000 000 kr
11/08/16AnfallareLån-
11/06/22MittfältareBosman-
11/08/17AnfallareÖvergång-
11/08/17MittfältareÖvergång-
11/08/17MittfältareÖvergång-
11/08/08AnfallareBosman-
11/08/17MittfältareLån-
11/08/18MittfältareDelägarskap-
11/08/18MittfältareLån-
11/08/19AnfallareBosman-