|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
21/07/09AnfallareBosman-
21/07/09MittfältareLån-
21/07/09FörsvarareÖvergång-
21/07/09AnfallareÖvergång-
21/07/09FörsvarareLån-
21/07/09MittfältareBosman-
21/07/09AnfallareLån-
21/07/09MittfältareBosman-
21/07/10MittfältareÖvergång51 000 000 kr
21/07/10FörsvarareÖvergång-
21/07/10AnfallareBosman-
21/07/10FörsvarareÖvergång-
21/07/10AnfallareBosman-
21/07/10MittfältareBosman-
21/07/10MittfältareBosman-
21/07/11AnfallareBosman-
21/07/11MittfältareÖvergång-
21/07/11MittfältareÖvergång-
21/07/11AnfallareUppflyttning-
21/07/11FörsvarareUppflyttning-
21/07/11MittfältareBosman-
21/07/12FörsvarareBosman-
21/07/12MittfältareBosman-
21/07/12AnfallareBosman-
21/07/12FörsvarareLån avslutat-
21/07/12FörsvarareLån-
21/07/12MittfältareÖvergång-
21/07/12FörsvarareBosman-
21/07/12MittfältareUppflyttning-
21/07/12MittfältareBosman-
21/07/12FörsvarareLån-
21/07/12MittfältareBosman-
21/07/12MittfältareÖvergång-
21/07/12FörsvarareÖvergång-
21/07/12MålvaktÖvergång-
21/07/12MålvaktLån-
21/07/12FörsvarareBosman-
21/07/13MittfältareBosman-
21/07/13MittfältareÖvergång-
21/07/13FörsvarareLån-
21/07/13MittfältareBosman-
21/07/13MålvaktBosman-
21/07/13AnfallareÖvergång-
21/07/13MittfältareBosman-
21/07/13AnfallareLån-
21/07/13FörsvarareÖvergång-
21/07/13MålvaktÖvergång117 000 000 kr
21/07/13AnfallareBosman-
21/07/14MittfältareBosman-
21/07/14MittfältareBosman-