|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
10/01/29MittfältareLån-
10/01/29FörsvarareLån-
10/01/29FörsvarareLån-
10/01/29AnfallareÖvergång-
10/01/29AnfallareÖvergång-
10/01/29MittfältareLån-
10/01/29AnfallareLån-
10/01/29AnfallareLån-
10/01/28FörsvarareBosman-
10/01/28FörsvarareÖvergång-
10/01/28FörsvarareBosman-
10/01/28AnfallareLån-
10/01/28FörsvarareÖvergång-
10/01/27FörsvarareBosman-
10/01/27MittfältareLån-
10/01/27AnfallareLån-
10/01/27MittfältareLån-
10/01/26FörsvarareÖvergång142 000 000 kr
10/01/26MittfältareBosman-
10/01/26AnfallareÖvergång-
10/01/25AnfallareLån-
10/01/25FörsvarareLån-
10/01/25AnfallareBosman-
10/01/25FörsvarareBosman-
10/01/25FörsvarareBosman-
10/01/23AnfallareBosman-
10/01/23MittfältareBosman-
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/22MittfältareÖvergång102 000 000 kr
10/01/22AnfallareBosman-
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/22MittfältareBosman-
10/01/22FörsvarareBosman-
10/01/22MittfältareÖvergång-
10/01/20MålvaktBosman-
10/01/20MittfältareBosman-
10/01/20FörsvarareBosman-
10/01/20MittfältareBosman-
10/01/20AnfallareBosman-
10/01/20AnfallareBosman-
10/01/20AnfallareLån-
10/01/20MittfältareLån-
10/01/19AnfallareBosman-
10/01/18MittfältareÖvergång-
10/01/18AnfallareLån-
10/01/18MittfältareBosman-
10/01/17MittfältareBosman-
10/01/17AnfallareBosman-
10/01/17MittfältareBosman-
10/01/16AnfallareLån-