|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
20/02/15MålvaktBosman-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/14MittfältareLån-
20/02/14MittfältareLån-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/14AnfallareBosman-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/13MittfältareÖvergång410 000 000 kr
20/02/13MålvaktBosman-
20/02/13AnfallareBosman-
20/02/13AnfallareÖvergång-
20/02/12FörsvarareBosman-
20/02/12FörsvarareBosman-
20/02/12AnfallareBosman-
20/02/12MittfältareBosman-
20/02/12FörsvarareBosman-
20/02/12AnfallareBosman-
20/02/11FörsvarareBosman-
20/02/11MittfältareLån-
20/02/11AnfallareBosman-
20/02/11MittfältareBosman-
20/02/11MittfältareBosman-
20/02/10MittfältareBosman-
20/02/10MittfältareLån-
20/02/10FörsvarareBosman-
20/02/10MittfältareBosman-
20/02/08MittfältareUppflyttning-
20/02/08MittfältareBosman-
20/02/07MittfältareBosman-
20/02/07MittfältareBosman-
20/02/07MittfältareBosman-
20/02/07MittfältareUppflyttning-
20/02/07AnfallareBosman-
20/02/07FörsvarareBosman-
20/02/07AnfallareBosman-
20/02/07AnfallareÖvergång-
20/02/06MålvaktBosman-
20/02/06FörsvarareBosman-
20/02/06FörsvarareBosman-
20/02/06AnfallareLån-
20/02/05FörsvarareBosman-
20/02/05MittfältareBosman-
20/02/05FörsvarareBosman-
20/02/05MittfältareBosman-
20/02/05FörsvarareLån-
20/02/05AnfallareBosman-
20/02/05FörsvarareLån-
20/02/05AnfallareÖvergång-