|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/08/08AnfallareÖvergång-
11/08/08MittfältareÖvergång155 000 000 kr
11/08/08AnfallareBosman-
11/08/08MittfältareLån-
11/08/08AnfallareLån-
11/08/09MittfältareLån-
11/08/09MittfältareÖvergång-
11/08/09AnfallareÖvergång-
11/06/23MittfältareLån avslutat-
11/08/24MittfältareÖvergång-
11/08/09MittfältareÖvergång120 000 000 kr
11/08/12AnfallareÖvergång-
11/07/31MålvaktBosman-
11/07/04MittfältareBosman-
11/07/04MittfältareBosman-
11/07/04FörsvarareBosman-
11/08/10MittfältareÖvergång-
11/08/11MittfältareLån-
11/05/31FörsvarareLån avslutat-
11/08/11MålvaktBosman-
11/08/11MålvaktLån-
11/08/12FörsvarareÖvergång-
11/08/12AnfallareBosman-
11/08/12AnfallareBosman-
11/08/08FörsvarareBosman-
11/08/04MittfältareBosman-
11/08/12AnfallareÖvergång-
11/08/14FörsvarareÖvergång-
11/08/15MittfältareÖvergång-
11/08/14FörsvarareÖvergång-
11/08/15MittfältareLån-
11/08/14FörsvarareÖvergång-
11/08/14FörsvarareÖvergång-
11/08/14MittfältareÖvergång-
11/05/17FörsvarareBosman-
11/08/15AnfallareLån-
11/08/16FörsvarareÖvergång-
11/08/16AnfallareÖvergång14 000 000 kr
11/08/17AnfallareÖvergång-
11/08/17MittfältareÖvergång-
11/08/18MittfältareLån-
10/03/22MittfältareLån-
11/08/18MittfältareDelägarskap-
11/08/18AnfallareÖvergång-
11/08/16FörsvarareÖvergång-
11/08/18MittfältareLån-
11/08/18MittfältareÖvergång46 000 000 kr
11/08/18AnfallareÖvergång367 000 000 kr
11/06/30AnfallareBosman-
11/08/19MittfältareÖvergång-