|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
10/01/30FörsvarareÖvergång-
15/07/16FörsvarareÖvergång-
18/12/21FörsvarareBosman-
17/08/31MittfältareBosman-
18/01/29AnfallareLån-
18/08/11AnfallareLån avslutat-
16/08/31MittfältareLån-
21/02/18MittfältareBosman-
10/07/02MittfältareÖvergång-
11/08/31MittfältareLån-
12/08/31MittfältareLån-
13/01/03MittfältareLån avslutat-
13/06/07MittfältareBosman-
13/12/10MittfältareBosman-
14/06/07MittfältareBosman-
19/04/11MittfältareBosman-
12/03/29FörsvarareLån-
12/12/31FörsvarareBosman-
14/03/30FörsvarareBosman-
15/03/28FörsvarareBosman-
15/03/30AnfallareÖvergång-
18/08/02AnfallareÖvergång-
20/09/16AnfallareLån-
15/01/27FörsvarareÖvergång-
17/08/04FörsvarareÖvergång-
18/12/27FörsvarareBosman-
14/07/31FörsvarareLån-
15/03/06FörsvarareLån-
15/11/02FörsvarareLån avslutat-
16/12/01FörsvarareBosman-
19/08/05FörsvarareÖvergång-
20/05/01FörsvarareBosman-
16/08/02FörsvarareLån-
16/11/06FörsvarareLån avslutat-
17/01/28FörsvarareLån-
17/03/03FörsvarareLån avslutat-
17/12/11FörsvarareBosman-
18/06/04FörsvarareLån-
18/07/15FörsvarareLån avslutat-
18/07/15FörsvarareBosman-
18/08/28FörsvarareBosman-
18/12/11FörsvarareÖvergång-
21/01/21FörsvarareÖvergång-
18/01/31FörsvarareLån-
20/02/10FörsvarareBosman-
21/03/01FörsvarareBosman-
16/01/20MittfältareÖvergång-
17/11/24MittfältareBosman-
18/03/10MittfältareBosman-
18/08/04MittfältareÖvergång-