|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
12/02/01FörsvarareBosman-
18/12/13AnfallareBosman-
13/07/23FörsvarareLån-
13/11/14FörsvarareBosman-
13/12/03FörsvarareBosman-
16/04/28MittfältareUppflyttning-
18/03/01MittfältareLån-
18/11/12MittfältareLån avslutat-
19/01/08MittfältareLån-
19/11/04MittfältareLån avslutat-
20/01/01MittfältareBosman-
17/07/03AnfallareÖvergång-
19/08/30AnfallareLån-
20/05/05AnfallareLån avslutat-
20/10/05AnfallareLån-
21/02/01AnfallareÖvergång-
21/02/01AnfallareLån-
21/05/24AnfallareLån avslutat-
10/07/29FörsvarareÖvergång-
11/03/17FörsvarareBosman-
14/01/24AnfallareBosman-
16/03/31AnfallareLån-
16/10/20AnfallareLån avslutat-
17/01/12AnfallareBosman-
19/01/03MittfältareUppflyttning-
16/08/31MittfältareÖvergång-
12/11/21FörsvarareBosman-
15/12/23FörsvarareBosman-
19/11/26FörsvarareBosman-
20/11/23FörsvarareBosman-
21/05/29FörsvarareBosman-
19/12/13AnfallareBosman-
21/02/21AnfallareÖvergång-
18/08/11MittfältareLån-
18/11/12MittfältareLån avslutat-
21/03/20AnfallareUppflyttning-
20/01/01MålvaktUppflyttning-
18/01/06MittfältareÖvergång-
18/07/06MittfältareBosman-
18/08/11MittfältareBosman-
19/01/21MittfältareBosman-
11/11/08FörsvarareBosman-
12/03/26FörsvarareBosman-
14/12/09FörsvarareBosman-
20/11/27MålvaktUppflyttning-
21/08/03MålvaktLån-
21/11/23MålvaktLån avslutat-
18/12/01FörsvarareBosman-
19/12/04MittfältareBosman-
20/12/20MittfältareBosman-