|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
20/02/20FörsvarareBosman-
20/02/20FörsvarareBosman-
20/02/20MittfältareBosman-
20/02/20FörsvarareÖvergång-
20/02/20MittfältareBosman-
20/02/20MålvaktBosman-
20/02/20AnfallareÖvergång190 000 000 kr
20/02/20AnfallareBosman-
20/02/20FörsvarareÖvergång-
20/02/20MittfältareBosman-
20/02/19MålvaktBosman-
20/02/19FörsvarareBosman-
20/02/19FörsvarareBosman-
20/02/19FörsvarareBosman-
20/02/19FörsvarareBosman-
20/02/19FörsvarareBosman-
20/02/19AnfallareBosman-
20/02/19AnfallareÖvergång-
20/02/19MittfältareBosman-
20/02/19AnfallareBosman-
20/02/19MittfältareBosman-
20/02/18AnfallareBosman-
20/02/18MittfältareÖvergång256 000 000 kr
20/02/18MittfältareBosman-
20/02/18MålvaktUppflyttning-
20/02/18MålvaktUppflyttning-
20/02/18FörsvarareBosman-
20/02/17FörsvarareBosman-
20/02/17MålvaktBosman-
20/02/17MittfältareBosman-
20/02/17MittfältareBosman-
20/02/17MittfältareÖvergång-
20/02/17MittfältareBosman-
20/02/17MålvaktBosman-
20/02/17MittfältareÖvergång-
20/02/15MittfältareBosman-
20/02/15FörsvarareLån-
20/02/15MålvaktBosman-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/14MittfältareBosman-
20/02/14MittfältareLån-
20/02/14MittfältareLån-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/14AnfallareBosman-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/14FörsvarareBosman-
20/02/13MålvaktBosman-
20/02/13MittfältareBosman-
20/02/13MålvaktBosman-