|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
21/09/02MittfältareLån-
21/09/02MittfältareLån-
21/09/03AnfallareBosman-
21/09/03AnfallareÖvergång-
21/09/03FörsvarareBosman-
21/09/04FörsvarareLån-
21/09/04AnfallareÖvergång-
21/09/04AnfallareBosman-
21/09/04AnfallareBosman-
21/09/04AnfallareÖvergång-
21/09/04MittfältareBosman-
21/09/05MittfältareUppflyttning-
21/09/06MittfältareBosman-
21/09/06MittfältareBosman-
21/09/06AnfallareLån-
21/09/07FörsvarareBosman-
21/09/08MittfältareBosman-
21/09/08AnfallareÖvergång-
21/09/09AnfallareÖvergång-
21/09/10MittfältareÖvergång-
21/09/10AnfallareLån-
21/09/10AnfallareBosman-
21/09/10FörsvarareBosman-
21/09/11AnfallareÖvergång-
21/09/11MittfältareUppflyttning-
21/09/11FörsvarareBosman-
21/09/13AnfallareLån-
21/09/13AnfallareBosman-
21/09/14FörsvarareBosman-
21/09/15MittfältareBosman-
21/09/15AnfallareUppflyttning-
21/09/15FörsvarareBosman-
21/09/15AnfallareLån-
21/09/17FörsvarareBosman-
21/09/17AnfallareÖvergång-
21/09/17FörsvarareBosman-
21/09/17MittfältareBosman-
21/09/19MålvaktBosman-
21/09/21MittfältareBosman-
21/09/21FörsvarareBosman-
21/09/22MittfältareÖvergång-
21/09/23AnfallareBosman-
21/09/23MålvaktUppflyttning-
21/09/23MittfältareÖvergång20 000 000 kr
21/09/24MittfältareLån-
21/09/24AnfallareBosman-
21/09/25AnfallareLån avslutat-
21/09/26MittfältareBosman-
21/09/28MittfältareBosman-
21/09/29AnfallareBosman-