|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/06/08FörsvarareÖvergång-
11/06/08FörsvarareÖvergång-
10/08/31AnfallareLån-
11/06/08AnfallareLån avslutat-
11/06/09MålvaktBosman-
11/06/09MittfältareÖvergång-
11/06/10MittfältareLån-
11/06/06FörsvarareBosman-
11/06/10FörsvarareBosman-
11/06/11AnfallareÖvergång-
11/06/13FörsvarareÖvergång-
11/06/14AnfallareÖvergång-
11/06/14AnfallareLån avslutat-
11/06/14AnfallareBosman-
11/06/14MittfältareÖvergång55 000 000 kr
11/06/14FörsvarareBosman-
11/06/14MittfältareHelägarskap-
11/06/14MålvaktHelägarskap-
11/06/14AnfallareHelägarskap-
11/06/14AnfallareHelägarskap-
11/06/14FörsvarareHelägarskap-
11/06/15FörsvarareÖvergång-
11/06/15MålvaktLån-
11/06/15MålvaktBosman-
11/06/16MittfältareBosman-
11/06/16MittfältareBosman-
10/12/31AnfallareBosman-
11/06/21FörsvarareBosman-
11/06/21MittfältareÖvergång-
11/01/28FörsvarareLån-
11/01/15MålvaktBosman-
11/06/22MittfältareÖvergång69 000 000 kr
11/06/22FörsvarareÖvergång34 000 000 kr
11/06/22AnfallareÖvergång96 000 000 kr
11/06/22AnfallareÖvergång142 000 000 kr
11/06/22AnfallareDelägarskap-
11/06/22AnfallareHelägarskap-
11/06/22AnfallareÖvergång-
11/06/22MittfältareBosman-
11/06/22AnfallareDelägarskap-
11/06/23AnfallareÖvergång92 000 000 kr
11/06/23FörsvarareÖvergång-
10/08/15MittfältareLån-
11/01/16MittfältareÖvergång-
11/06/23AnfallareÖvergång-
11/06/23AnfallareLån avslutat-
11/06/23MittfältareBosman-
11/06/24MittfältareÖvergång37 000 000 kr
11/06/24MittfältareHelägarskap-
11/06/25AnfallareLån-