|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
21/01/14MittfältareÖvergång-
21/01/14MittfältareLån avslutat-
21/01/14MålvaktBosman-
21/01/14AnfallareLån-
21/01/14FörsvarareÖvergång-
21/01/14MittfältareBosman-
21/01/13MittfältareBosman-
21/01/13MittfältareBosman-
21/01/13FörsvarareBosman-
21/01/13MålvaktBosman-
21/01/13AnfallareLån-
21/01/13AnfallareLån15 000 000 kr
21/01/13AnfallareBosman-
21/01/13MittfältareBosman-
21/01/13MittfältareBosman-
21/01/13FörsvarareÖvergång-
21/01/13AnfallareBosman-
21/01/13AnfallareBosman-
21/01/13FörsvarareÖvergång-
21/01/13MittfältareBosman-
21/01/13MittfältareUppflyttning-
21/01/13FörsvarareÖvergång-
21/01/13AnfallareÖvergång-
21/01/13AnfallareBosman-
21/01/12AnfallareÖvergång-
21/01/12MittfältareBosman-
21/01/12FörsvarareBosman-
21/01/12FörsvarareBosman-
21/01/12FörsvarareLån-
21/01/12FörsvarareBosman-
21/01/12AnfallareBosman-
21/01/12FörsvarareBosman-
21/01/11FörsvarareBosman-
21/01/11FörsvarareLån-
21/01/11FörsvarareÖvergång-
21/01/11FörsvarareBosman-
21/01/11MålvaktBosman-
21/01/11MittfältareBosman-
21/01/11AnfallareÖvergång-
21/01/11MittfältareBosman-
21/01/11FörsvarareBosman-
21/01/11MittfältareBosman-
21/01/11FörsvarareBosman-
21/01/11MittfältareÖvergång-
21/01/11MittfältareUppflyttning-
21/01/10FörsvarareBosman-
21/01/10FörsvarareBosman-
21/01/10MittfältareBosman-
21/01/10FörsvarareBosman-
21/01/10MålvaktÖvergång-