DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Johan Stenmark.