DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Per Karlsson.