DatumFrånTillTyp
2016-02-01Övergång
2015-07-22Bosman
2012-08-30Lån
2011-07-22Delägarskap