DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Albert Jorquera.