DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Fredric Fendrich.