DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Malte Häggqvist.