DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Tomas Brolin.