Har du synpunkter på Anders Tjernberg eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.