Har du synpunkter på Emanuel Börjesson eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.