Har du synpunkter på Per Karlsson eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.