Har du synpunkter på David Higgs eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.