Har du synpunkter på Niclas Thomasson eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.