Har du synpunkter på Nahitan Nández eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.