Fotbolltransfers

Utbildningsbidrag och solidaritetsersättning

Fotbolltransfers.com - 2012-01-03 kl 16:30

Artikelbild

Foto: Bildbyrån

Fotbolltransfers.com redogör nedan för vad som gäller kring utbildningsbidrag och solidaritetsersättning.

Utbildningsbidrag

Tränings- och utbildningsbidrag i samband med nationella övergångar utbetalas till och med det år en spelare fyller 23 år. Detta gäller ej vid lån av spelare.

När en spelare skriver sitt första professionella kontrakt ska ersättning utgå till samtliga klubbar som medverkat i spelarens utbildning mellan 12 och 21 års ålder.

Går spelaren därefter vidare till en ny klubb skall ersättning endast betalas till spelarens senaste klubb.

Om spelaren inte erbjudits ett nytt avtal minst 60 dagar innan det gamla löpt ut behöver utbildningsbidrag inte betalas ut till spelarens tidigare klubb.

Detta gäller dock bara spelare som haft professionella kontrakt och det nya avtalet får inte innehålla sämre villkor än det föregående.

Beräkning av utbildningsbidrag
Hur stor ersättningen blir baseras på vilken kategori klubben tillhör. Kategorierna utgår från de olika divisionerna, se nedan bild.

Om spelaren blir professionell i förening som tillhör samma eller lägre kategori än den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den nya föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.

Om spelaren blir professionell i förening som tillhör en högre kategori än den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den utbildande föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.

Klicka på bilden för att förstora.

 

Solidaritetsersättning

Om en spelare, oavsett ålder, byter klubb eller lånas ut under avtalstid ska 5% av den totala övergångssumman fördelas som en solidaritetsersättning. Den går till de klubbar som varit involverade i träningen och utbildningen av spelaren mellan 12 och 23 års ålder.

Ersättningsbelopp  
12 år: 5% 18 år: 10%
13 år: 5% 19 år: 10%
14 år: 5% 20 år: 10%
15 år: 5% 21 år: 10%
16 år: 10% 22 år: 10%
17 år: 10% 23 år: 10 %

Om en spelare under 23 år byter klubb ska solidaritetsersättningen vara lägre. Då dras 0,5% av från varje år som understiger 23 år. Exempelvis, om en 21-åring under avtalstid byter klubb är det endast 4% som fördelas som solidaritetsersättning.

Samtliga regler gällande ersättningar kan du läsa om i Svenska Fotbollförbundets representationsbestämmelser.

Jakob Celik

[email protected]

Artikelbild

Foto: Bildbyrån

Utbildningsbidrag och solidaritetsersättning

Fotbolltransfers.com - 2012-01-03 kl 16:30

Fotbolltransfers.com redogör nedan för vad som gäller kring utbildningsbidrag och solidaritetsersättning.

Utbildningsbidrag

Tränings- och utbildningsbidrag i samband med nationella övergångar utbetalas till och med det år en spelare fyller 23 år. Detta gäller ej vid lån av spelare.

När en spelare skriver sitt första professionella kontrakt ska ersättning utgå till samtliga klubbar som medverkat i spelarens utbildning mellan 12 och 21 års ålder.

Går spelaren därefter vidare till en ny klubb skall ersättning endast betalas till spelarens senaste klubb.

Om spelaren inte erbjudits ett nytt avtal minst 60 dagar innan det gamla löpt ut behöver utbildningsbidrag inte betalas ut till spelarens tidigare klubb.

Detta gäller dock bara spelare som haft professionella kontrakt och det nya avtalet får inte innehålla sämre villkor än det föregående.

Beräkning av utbildningsbidrag
Hur stor ersättningen blir baseras på vilken kategori klubben tillhör. Kategorierna utgår från de olika divisionerna, se nedan bild.

Om spelaren blir professionell i förening som tillhör samma eller lägre kategori än den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den nya föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.

Om spelaren blir professionell i förening som tillhör en högre kategori än den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den utbildande föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.

Klicka på bilden för att förstora.

 

Solidaritetsersättning

Om en spelare, oavsett ålder, byter klubb eller lånas ut under avtalstid ska 5% av den totala övergångssumman fördelas som en solidaritetsersättning. Den går till de klubbar som varit involverade i träningen och utbildningen av spelaren mellan 12 och 23 års ålder.

Ersättningsbelopp  
12 år: 5% 18 år: 10%
13 år: 5% 19 år: 10%
14 år: 5% 20 år: 10%
15 år: 5% 21 år: 10%
16 år: 10% 22 år: 10%
17 år: 10% 23 år: 10 %

Om en spelare under 23 år byter klubb ska solidaritetsersättningen vara lägre. Då dras 0,5% av från varje år som understiger 23 år. Exempelvis, om en 21-åring under avtalstid byter klubb är det endast 4% som fördelas som solidaritetsersättning.

Samtliga regler gällande ersättningar kan du läsa om i Svenska Fotbollförbundets representationsbestämmelser.

Jakob Celik

[email protected]