|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/01/04MittfältareBosman-
13/12/13FörsvarareBosman-
14/01/03FörsvarareBosman-
13/07/01FörsvarareBosman-
11/03/30MittfältareBosman-
10/01/04AnfallareBosman-
10/07/24FörsvarareÖvergång-
10/08/31FörsvarareÖvergång-
10/08/03MittfältareLån-
10/08/17AnfallareDelägarskap-
10/08/27AnfallareLån-
10/08/31FörsvarareLån-
10/02/01AnfallareBosman-
10/02/09AnfallareBosman-
10/02/01MittfältareÖvergång-
12/01/10FörsvarareBosman-
12/03/03FörsvarareBosman-
14/08/09AnfallareBosman-
10/11/23AnfallareBosman-
11/08/02FörsvarareLån-
11/11/22FörsvarareBosman-
11/12/14MittfältareBosman-
12/02/03MittfältareBosman-
12/02/14MittfältareBosman-
11/07/01MålvaktBosman-
10/02/03FörsvarareBosman-
10/07/08MittfältareBosman-
13/01/03FörsvarareÖvergång-
14/06/26AnfallareÖvergång-
12/08/09AnfallareLån-
13/04/23AnfallareÖvergång-
13/06/13AnfallareÖvergång-
13/08/30FörsvarareÖvergång-
14/06/10MålvaktBosman-
10/01/17AnfallareBosman-
11/12/06MålvaktBosman-
10/07/31MittfältareÖvergång-
13/07/14AnfallareBosman-
05/07/01AnfallareBosman-
10/08/13AnfallareÖvergång-
12/07/03MittfältareBosman-
13/03/19AnfallareBosman-
13/10/03MittfältareBosman-
14/02/06AnfallareBosman-
10/12/28MittfältareBosman-
11/12/30AnfallareÖvergång-
13/08/07MittfältareLån avslutat-
10/07/20FörsvarareBosman-
13/03/28MålvaktÖvergång-
11/07/26AnfallareÖvergång-