|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/12/23FörsvarareLån avslutat-
18/01/31FörsvarareLån-
12/10/28MittfältareBosman-
13/05/03MittfältareBosman-
13/12/01MittfältareBosman-
18/01/31FörsvarareÖvergång-
19/09/02FörsvarareÖvergång-
13/04/02FörsvarareBosman-
14/08/11FörsvarareÖvergång-
15/07/24AnfallareBosman-
15/12/01AnfallareBosman-
17/08/31MittfältareLån-
10/11/12FörsvarareBosman-
12/01/26FörsvarareBosman-
12/02/16FörsvarareBosman-
14/03/06FörsvarareÖvergång-
15/04/22FörsvarareÖvergång-
15/12/31FörsvarareBosman-
16/02/23FörsvarareBosman-
16/11/11FörsvarareBosman-
17/01/26FörsvarareBosman-
17/04/01FörsvarareLån-
17/07/23FörsvarareLån avslutat-
17/09/11FörsvarareBosman-
17/10/31FörsvarareBosman-
19/02/13FörsvarareBosman-
19/06/18FörsvarareBosman-
19/06/20FörsvarareBosman-
10/03/30MittfältareBosman-
14/08/23FörsvarareLån-
16/07/29FörsvarareÖvergång-
12/12/04FörsvarareÖvergång-
12/12/04FörsvarareLån-
13/08/13FörsvarareLån-
14/06/30FörsvarareLån-
15/05/24FörsvarareLån avslutat-
15/07/22FörsvarareLån-
16/01/07FörsvarareLån avslutat-
16/01/07FörsvarareLån-
17/06/20FörsvarareLån avslutat-
18/07/01FörsvarareBosman-
12/08/23MittfältareLån-
13/09/01MittfältareLån-
15/07/03MittfältareÖvergång-
17/01/28MittfältareÖvergång-
17/12/30MittfältareÖvergång-
14/05/17FörsvarareBosman-
14/07/23FörsvarareBosman-
15/10/17FörsvarareBosman-
18/08/11MålvaktÖvergång-