|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
14/09/01FörsvarareÖvergång-
14/09/01MittfältareLån-
10/07/21AnfallareLån-
11/03/26AnfallareLån-
11/03/31FörsvarareÖvergång-
12/07/23AnfallareBosman-
10/02/08FörsvarareÖvergång-
11/01/03AnfallareÖvergång-
10/12/15MittfältareÖvergång-
11/02/07FörsvarareBosman-
11/03/24MittfältareBosman-
11/12/13MittfältareÖvergång-
12/12/27FörsvarareBosman-
09/07/01FörsvarareÖvergång-
11/01/01MittfältareÖvergång-
12/05/16MålvaktÖvergång-
12/07/04MittfältareÖvergång-
12/08/31AnfallareBosman-
13/01/25FörsvarareÖvergång-
14/01/31FörsvarareÖvergång-
11/02/01FörsvarareBosman-
11/02/15FörsvarareBosman-
14/03/21MittfältareLån-
10/03/06MålvaktLån-
10/11/26AnfallareBosman-
11/01/27MålvaktBosman-
12/10/08FörsvarareBosman-
14/07/31MålvaktBosman-
12/07/13MittfältareÖvergång-
10/03/16FörsvarareBosman-
11/07/12MålvaktBosman-
10/01/01MålvaktÖvergång-
06/08/01MålvaktLån-
07/07/01MålvaktLån-
10/02/12MittfältareBosman-
10/03/22MittfältareLån-
10/07/23MittfältareBosman-
10/08/05FörsvarareBosman-
10/11/09MittfältareBosman-
10/11/19MittfältareBosman-
10/10/21FörsvarareBosman-
11/02/28MittfältareLån-
11/02/28MittfältareLån-
10/02/02MittfältareBosman-
11/07/13AnfallareÖvergång-
14/08/29MittfältareBosman-
11/03/23AnfallareBosman-
12/01/02FörsvarareÖvergång-
14/07/23FörsvarareLån-
11/01/12MittfältareLån-