|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
21/01/25MittfältareÖvergång-
21/01/26MittfältareLån avslutat-
21/01/26MittfältareLån-
21/01/26AnfallareUppflyttning-
21/01/26AnfallareLån-
20/07/01MålvaktÖvergång-
21/01/26FörsvarareBosman-
18/06/01FörsvarareBosman-
20/07/29FörsvarareBosman-
21/01/25MittfältareBosman-
21/01/26MittfältareBosman-
19/03/01MittfältareBosman-
21/01/26FörsvarareBosman-
19/05/08AnfallareÖvergång-
20/01/01AnfallareÖvergång-
21/01/26AnfallareÖvergång-
21/01/26FörsvarareBosman-
21/01/26MittfältareBosman-
21/01/26AnfallareLån avslutat-
21/01/26MittfältareÖvergång-
21/01/26MittfältareÖvergång-
21/01/27MittfältareBosman-
21/01/27AnfallareBosman-
20/12/02MittfältareBosman-
21/01/27MittfältareBosman-
21/01/27MålvaktBosman-
21/01/27MittfältareLån-
21/01/27MittfältareBosman-
21/01/26MittfältareÖvergång-
21/01/27FörsvarareÖvergång-
21/01/27AnfallareLån-
21/01/27MittfältareLån-
21/01/27MittfältareLån-
21/01/27MittfältareLån-
21/01/27FörsvarareÖvergång-
21/01/27AnfallareÖvergång-
21/01/28FörsvarareLån-
21/01/28MittfältareBosman-
21/01/28FörsvarareLån-
19/12/01MålvaktBosman-
21/01/01MålvaktBosman-
21/04/06AnfallareUppflyttning-
21/01/28AnfallareÖvergång81 000 000 kr
21/01/28MittfältareÖvergång81 000 000 kr
21/01/28AnfallareLån-
21/01/28MittfältareBosman-
21/01/28AnfallareLån-
21/01/28MittfältareBosman-
21/01/28MittfältareÖvergång-
21/01/28AnfallareLån-