|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
11/05/10FörsvarareBosman-
11/05/17FörsvarareBosman-
11/07/08MittfältareLån-
11/07/08FörsvarareBosman-
11/07/09AnfallareLån-
11/07/09MålvaktBosman-
11/07/09FörsvarareBosman-
11/07/10FörsvarareLån-
11/07/11AnfallareÖvergång-
11/07/11MittfältareÖvergång-
11/07/11FörsvarareBosman-
11/07/11FörsvarareÖvergång-
11/07/11AnfallareÖvergång-
11/07/12FörsvarareÖvergång-
11/07/12FörsvarareÖvergång-
11/07/12MittfältareBosman-
11/07/12MålvaktBosman-
11/07/13FörsvarareÖvergång-
11/07/13AnfallareÖvergång-
11/07/14AnfallareÖvergång-
11/07/14MittfältareBosman-
11/07/15FörsvarareLån avslutat-
11/07/15FörsvarareBosman-
11/07/15FörsvarareÖvergång-
11/07/15MålvaktÖvergång-
11/07/15MittfältareÖvergång210 000 000 kr
11/07/16MittfältareÖvergång-
11/07/16MålvaktÖvergång-
11/07/16FörsvarareLån-
11/07/18MålvaktÖvergång-
11/07/18FörsvarareÖvergång-
11/07/18MittfältareLån-
11/07/18AnfallareÖvergång-
11/07/19MittfältareBosman-
11/07/19FörsvarareÖvergång-
11/07/19AnfallareÖvergång-
11/07/20MålvaktÖvergång-
11/07/19MålvaktLån-
11/07/20AnfallareÖvergång-
11/07/20MittfältareBosman-
11/07/21MittfältareLån-
11/07/21AnfallareÖvergång344 000 000 kr
11/07/22AnfallareÖvergång110 000 000 kr
11/07/22MittfältareÖvergång-
11/07/22MålvaktÖvergång83 000 000 kr
11/07/22MålvaktLån-
11/07/22MittfältareBosman-
11/07/22MittfältareBosman-
11/07/22MittfältareÖvergång96 000 000 kr
11/07/22FörsvarareBosman-