|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
10/01/09AnfallareLån-
10/01/10MittfältareÖvergång-
10/01/15AnfallareBosman-
10/01/15MittfältareÖvergång-
10/01/13MittfältareBosman-
10/01/27AnfallareLån-
10/01/29AnfallareLån-
10/01/30MålvaktÖvergång-
10/01/30MålvaktBosman-
10/02/02MittfältareLån-
10/03/07AnfallareÖvergång-
10/03/10MålvaktBosman-
10/03/13MålvaktBosman-
10/03/25FörsvarareÖvergång-
10/03/26MittfältareLån-
10/03/30MittfältareÖvergång-
10/03/30MittfältareÖvergång-
10/03/31FörsvarareLån-
10/04/19AnfallareLån-
10/05/03MittfältareÖvergång81 000 000 kr
10/05/11MittfältareÖvergång-
10/05/17MittfältareBosman-
10/05/21MittfältareÖvergång-
10/05/23MittfältareLån-
10/06/04AnfallareÖvergång-
10/06/05FörsvarareÖvergång120 000 000 kr
10/06/09MittfältareÖvergång-
10/06/13FörsvarareÖvergång-
10/06/27FörsvarareLån-
10/07/04MittfältareBosman-
10/07/08MittfältareLån-
15/01/21FörsvarareBosman-
10/07/14AnfallareÖvergång-
10/07/16MittfältareÖvergång-
10/07/21AnfallareLån-
10/07/18AnfallareÖvergång5 000 000 kr
10/07/30MittfältareLån avslutat-
10/07/31FörsvarareÖvergång-
10/08/04FörsvarareÖvergång-
11/05/29MittfältareBosman-
10/08/13MittfältareÖvergång-
10/08/13MittfältareÖvergång-
10/08/30FörsvarareLån-
10/08/31MittfältareLån-
10/08/31AnfallareLån-
10/09/01MittfältareÖvergång-
10/10/27AnfallareBosman-
10/10/27MittfältareBosman-
10/11/10MittfältareBosman-
10/11/12MittfältareBosman-