DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Pär Zetterberg.