Har du synpunkter på Robin Lindroos eller vill du komplettera med information som saknas kan du lämna en kommentar nedan.