|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
17/05/17FörsvarareÖvergång-
17/05/16AnfallareBosman-
17/05/16FörsvarareLån avslutat-
17/05/15FörsvarareBosman-
17/05/13FörsvarareBosman-
17/05/12FörsvarareÖvergång-
17/05/11MittfältareLån-
17/05/11FörsvarareLån avslutat-
17/05/09AnfallareBosman-
17/05/09MittfältareLån-
17/05/09FörsvarareBosman-
17/05/08MittfältareLån-
17/05/04MittfältareBosman-
17/05/03AnfallareLån-
17/05/01AnfallareBosman-
17/04/28AnfallareBosman-
17/04/27MittfältareÖvergång-
17/04/24MittfältareLån avslutat-
17/04/22FörsvarareUppflyttning-
17/04/21MittfältareÖvergång91 000 000 kr
17/04/18AnfallareBosman-
17/04/17FörsvarareBosman-
17/04/17MålvaktBosman-
17/04/15MittfältareBosman-
17/04/13MittfältareUppflyttning-
17/04/13MittfältareUppflyttning-
17/04/13AnfallareBosman-
17/04/11FörsvarareBosman-
17/04/10AnfallareÖvergång-
17/04/04MittfältareBosman-
17/04/04MittfältareBosman-
17/04/04MittfältareBosman-
17/04/03AnfallareLån avslutat-
17/04/01FörsvarareLån-
17/04/01MittfältareÖvergång-
17/03/31FörsvarareBosman-
17/03/31MittfältareLån-
17/03/31MittfältareÖvergång-
17/03/31MittfältareLån-
17/03/31AnfallareLån-
17/03/31FörsvarareLån-
17/03/31MålvaktBosman-
17/03/31FörsvarareBosman-
17/03/31MålvaktLån-
17/03/31FörsvarareÖvergång-
17/03/31MålvaktBosman-
17/03/31AnfallareÖvergång-
17/03/31MittfältareBosman-
17/03/31FörsvarareÖvergång-
17/03/31MittfältareÖvergång-