Alla senaste övergångar och transfers i Sverige och Europa

|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
19/05/28MittfältareLån avslutat-
19/05/28AnfallareLån avslutat-
19/05/28FörsvarareÖvergång-
19/05/28AnfallareBosman-
19/05/28MittfältareÖvergång-
19/05/28MittfältareÖvergång-
19/05/27FörsvarareÖvergång-
19/05/26AnfallareÖvergång-
19/05/26FörsvarareÖvergång-
19/05/26FörsvarareBosman-
19/05/26AnfallareBosman-
19/05/26MittfältareBosman-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25MålvaktLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25MålvaktLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25MålvaktLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25FörsvarareLån avslutat-
19/05/25MålvaktLån avslutat-
19/05/25AnfallareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-
19/05/25MittfältareLån avslutat-