DatumFrånTillTyp
Övergångar saknas för Hassan Sesay.